สมเกียรติ ตั้งนโม กับโครงการทางการเมืองที่ยังไม่เสร็จ

สมเกียรติ ตั้งนโม กับโครงการทางการเมืองที่ยังไม่เสร็จ

อุทิศ อติมานะ

ชีวิตนั้นไร้สาระ ว่างเปล่า ผ่านมาแล้วก็ผ่านมา ที่เหลืออยู่เป็นเพียง “ความทรงจำ” เกี่ยวกับการกระทำที่ผ่านมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ สมเกียรติ ตั้งนโม อีกชีวิตหนึ่งที่จากไป แต่ก็ยังอยู่ใน “ความทรงจำสาธารณะ” ที่สำคัญอีกบทหนึ่งของสังคมไทย เป็นความทรงจำสาธารณะถึงชีวิตหนึ่งที่มีอุดมการณ์เพื่อ “ผลประโยชน์สาธารณะ” มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัยอย่างคงเส้นคงวาตลอดชีวิตที่ผ่านมา ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับความไม่เสมอภาค ความไม่รู้ ความไม่ยุติธรรม ความไม่ชอบธรรม ฯลฯ ในสังคมไทยและโลก ดูเหมือนว่าพันธกิจนี้จะยังคงเป็น “งานที่ไม่เสร็จ”

ความเป็นสมเกียรติ ตั้งนโม เริ่มต้นจากความไม่เสมอภาค ความไม่รู้ ในวงการศิลปะ จากปัญหาดังกล่าวผลักดันเขาให้สร้างสรรค์ผลงานแปล เรียบเรียง และบทความ เกี่ยวกับความรู้ขั้นสูงร่วมสมัยในศาสตร์ศิลปะและสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมากมาย ด้วยความเชื่อส่วนตัวที่ว่า ความคิดเชิงวิจารณ์เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรม ชอบธรรม จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงปราศจากความรอบรู้ในศาสตร์ขั้นสูงสาขาต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านั้นส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในโลกของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกฝึกฝนมาให้เป็นนักแปลมืออาชีพก็ตาม หรือแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับค่าจ้างแปลใดๆ ตลอดช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่เขาสามารถผลิตผลงานแปลและเรียบเรียง หนังสือวิชาการขั้นสูงในสาขาต่างๆ มากมายกว่าร้อยเล่มอย่างต่อเนื่อง เขาเริ่มจากการแปลและเรียบเรียงตำราวงการศิลปะ ค่อยๆก้าวมาสู่การเขียน การแปล และเรียบเรียงตำราในวงการมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ต่อมาเขาริเริ่มโครงการเสวนา “ศิลปะ ปรัชญา และวิทยาศาสตร์” ราว 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อคนไทยมีความรอบรู้ขั้นสูงในสาขาต่างๆ เชิงบูรณาการที่มากพอ จะนำมาสู่การสามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทัน ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยที่มีความซับซ้อน ซ่อนรูป สามารถเข้าใจปัญหาสังคมระดับโครงสร้างเหตุปัจจัยต่างๆ ระดับแนวคิดเชิงทฤษฏี โดยผ่านเวทีเสวนาที่เขาริเริ่มขึ้น เพื่อสร้างชุมชนวิชาการที่มีความเป็นสหวิทยาการ ร่วมกันผลิต “แนวคิดเชิงวิพากษ์สังคม” ผ่านมุมมองของศาสตร์และความเห็นของบุคคลที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดชุมชนนักวิชาการที่ไม่มีแรงจูงใจเพื่อรับใช้อำนาจของคนบาง กลุ่ม แต่รับใช้ “ผลประโยชน์สาธารณะอย่างไม่มีเงื่อนไข” เพื่อสร้างพลังการต่อรอง ต่อต้าน ประท้วง ทั้งทางตรงทางอ้อม ฯลฯ ต่อความไม่เสมอภาค ความไม่ยุติธรรม ความไม่ชอบธรรมต่างๆ ในสังคมไทยและโลก

จากความเป็นนักทฤษฏี สู่ความเป็น “นักปฏิบัติการทางการเมืองภาคประชาชน” สมเกียรติเข้าร่วมกับกัลยาณมิตรที่มีอุดมการณ์ร่วมคล้ายกัน ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกเพื่อสรรค์สร้างปฏิบัติการทางการเมืองภาคประชาชน เน้นการแก้ปัญหาสังคมไทยระดับ “แนวคิดเชิงวิพากษ์” ที่ตรงไปตรงมา มีเหตุผล วิจารณ์เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะในแต่ละจังหวะเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข อาทิ มีการออกแถลงการณ์ให้ข้อคิดเชิงหลักการต่อเหตุการณ์ทางการเมืองไทยอย่างต่อ เนื่อง มีการทำสงครามเพื่อสัญลักษณ์ ฯลฯ รวมทั้งมีการต่อยอดพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนสู่โลกอินเทอร์เน็ต มันทำให้มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกลายเป็นชุมชนวิชาการไทยที่สร้างการมีส่วนร่วม อย่างกว้างขวาง และทรงอิทธิพลในสังคมไทยต่อมา ซึ่งสมเกียรติมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะผู้รับผิดชอบเว๊ปไซด์ของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

แน่นอนที่สุด ชีวิตนั้นว่างเปล่า ไร้สาระ ชั่วคราว แต่อย่างน้อย สมเกียรติ ก็ได้ท้าทาย “กฎแห่งความไร้สาระของชีวิต” สู่การทำให้ชีวิตของเขาที่ผ่านมา “มีสาระบางประการท่ามกลางความว่างเปล่า” เป็นสาระแห่งชีวิตที่ถูกใช้อย่างทุ่มเท จริงจัง มีวินัย ฯลฯ เพื่อตอบสนองคุณค่าความจริง ความดี ความงาม อย่างปราศจากเงื่อนไข ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของอารยธรรมมนุษย์ เพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ ความไม่เสมอภาค ไม่ยุติธรรม ไม่ชอบธรรม ความไร้ระเบียบ ฯลฯ ในสังคม “ความเป็นสมเกียรติ ตั้งนโม” น่าจะกลายเป็น “ความทรงจำสาธารณะ” อีกบทหนึ่งที่ควรค่าต่อการจดจำ และส่งต่อผ่านคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สืบต่อบทบาทการเมืองภาค ประชาชน แนวคิดเชิงวิพากษ์ และการสร้างชุมชนวิชาการของสังคม ที่ร่วมกันผลิตสื่อทางเลือก คอยเฝ้าระวัง “มุมมืด” ที่มีในตัวเราทุกคน เพื่อร่วมตั้งคำถามใหม่ๆ เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์สาธารณะ” อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ทุ่มเท เป็นสงครามที่ยังไม่ยุติ

Finearts: http://www.finearts.cmu.ac.th/25530706
Facebook : http://www.facebook.com/pages/somkiet-tongnamo/142298059117260#!/pages/somkiet-tongnamo/142298059117260?v=wall

Advertisements

เสวนา “สื่อออนไลน์: Born To Be Democracy”

มีหลายพาสนะครับ

ฟังแยกคนก็ได้ ทางนี้ http://www.matichon.co.th/mtc-flv-window.php?newsid=1295612144


Coke – Quest directed” by Edouard Salier

มาดู Animation สีสดใส ที่เคยฮิตกันในช่วงบอลโลกที่ผ่านมา
คราวนี้ เอามาให้ดูแบบ 1 นาทีเต็มๆ เป็น HD ด้วยครับ
(สำหรับแฟนๆ HD สามารถคลิกดูแบบ เต็มจอก็ได้)
…ผมว่าเป็น Ads ที่สวยดีนะ เห็นทีไร ต้องดูจนจบทุกที…

 


Mike Relm Remixes Old Spice

Mike Relm Remixes Old Spice

ไอดอลๆๆ

 

เข้าไปดูผลงานของพี่คนนี้ได้ที่  http://www.youtube.com/user/mikerelm


December 15th

 

Two photographers have a chance encounter.
A Wandering Hat Production
Featuring Alex Ellis and Mike Zemrose


ศิลปะและสุนทรียภาพหลังสมัยใหม่: ในบริบทสื่อศิลปะ อ. อุทิศ อติมานะ

ศิลปะและสุนทรียภาพหลังสมัยใหม่: ในบริบทสื่อศิลปะ

Tags:

ศิลปะและสุนทรียภาพหลังสมัยใหม่: ในบริบทสื่อศิลปะ

การศึกษาศิลปะขั้นสูงกับสื่อศิลปะ

อุทิศ อติมานะ : สาขาสื่อศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาขั้นสูง ในบริบทสื่อศิลปะ 3 หัวข้อ

1) สื่อศิลปะคืออะไร ? เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยอย่างไร ? ช่างและศิลปินต่างกันอย่างไร ?

2) การวิเคราะห์เบื้องหลัง “ทำไมต้อง สื่อศิลปะ ? “ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้โลกตื่นตัวกับประเด็นดังกล่าว  ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

3) “อะไรคือสิ่งท้าทาย ?” ในบริบทสื่อศิลปะ เช่น หลักการเป็นศิลปินร่วมสมัย  ประสบการณ์ทางสื่อศิลปะ  ?  บทบาทของภัณฑารักษ์ในบริบทสื่อศิลปะ  การปรับตัวของนักประวัติศาสตร์ศิลป์  รวมทั้งการตั้งคำถามต่อสถาบันการศึกษาศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันว่า ควรปรับตัวอย่างไรในบริบทสื่อศิลปะ  ?

1). สื่อศิลปะคืออะไร ?

กล่าวได้ว่า คือส่วนหนึ่งของกระบวนการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมสมัยใหม่  ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกประเทศ ถือเป็นวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์   สื่อศิลปะคือส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวของศิลปะสมัยใหม่ ที่เริ่มก่อตัวราว 100 ปีที่ผ่านมาและขยายอิทธิพลไปทั่วโลกในยุคล่าอาณานิคม. สำหรับในส่วนของ”สื่อศิลปะ“ เป็นวิชาการใหม่ที่เกิดขึ้นราว 20 – 30 ปีที่ผ่านมา  กล่าวคือ เริ่มเกิดประเด็นทางวิชาการขึ้นมา แล้วมีน้ำหนักมากขึ้นๆ  จนกลายเป็นวิชาการกระแสหลัก  มันกลายเป็นวาระระดับวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ เป็นความรู้ที่เราแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก ไม่ใช่ความรู้ระดับท้องถิ่นของชาติใดชาติหนึ่งอีกต่อไป

เมื่อพูดถึงศิลปะร่วมสมัยในเอเชียและในประเทศไทย  ศิลปะสมัยใหม่  ศิลปะร่วมสมัย หรือ สื่อศิลปะ ยังคงเป็นวัฒนธรรมกลุ่มเล็กๆ  โดยเฉพาะสังคมไทย ยังคงเป็นความรู้เฉพาะของคนที่สนใจเพียงไม่กี่คน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญน้อยมาก  ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยมาก  แม้จะมีกระทรวงวัฒนธรรม ที่รับผิดชอบศิลปะร่วมสมัยก็ตาม  แน่นอนว่า ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ฯลฯ เป็นตัวอย่างในทางตรงข้าม ประเทศเหล่านี้เริ่มให้ความสำคัญอย่างจริงจัง  มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก  มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลมากขึ้น  ถือเป็นวาระการพัฒนาระดับชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม  ที่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมได้อย่างมาก

อย่างไร ก็ตาม ศิลปะร่วมสมัย หรือสื่อศิลปะในปัจจุบัน ในภาพกว้างยังถือเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง  แม้แต่สังคมยุโรป อเมริกา หรือที่อื่นๆ มันถูกสร้างอย่างต่อเนื่องผ่านบรรยากาศทางวิชาการตั้งแต่ยุค The Enlightenment  ในยุโรป ปรัชญาสมัยใหม่ กว่า 300 ปีมาแล้ว   โดยเฉพาะงานเขียนของ  Immanual Kant, Georg W.F.Hegel, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno และคนอื่นๆ ฯลฯ  ได้ช่วยวาง “หลักการ” ให้เกิดความรู้สมัยใหม่ และศิลปะสมัยใหม่ในฐานะสถาบันทางสังคมในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา  อาทิ แนวคิดศิลปินและช่างต่างกันอย่างไร ? หน้าที่ของศิลปินในฐานะนักสร้างสรรค์ (Creators) แสดงเจตจำนงเสรี (Free Will) คิดนอกกรอบ คิดก้าวหน้า (Avant-Gard) นำเสนอทัศนะเชิงวิพากษ์ผ่านผลงานวิจารณ์ศิลปะและสื่ออื่นๆ เสมือนเป็นฝ่ายค้านของอารยธรรมมนุษย์  เปิดเผยทั้ง “ด้ามมืด” และ “ด้านสว่าง” ของความเป็นมนุษย์ มักแสดงออกผ่านปัญหาสังคมในแต่ละยุคสมัย  รวมทั้งความเชื่อในศักยภาพของปัจเจกชนที่สร้างอารยธรรมจากตัวมนุษย์เอง (Humanity Project)  ดังนั้น คุณค่าของศิลปะในช่วงนี้จึงเป็นคุณค่าที่สัมพันธ์กับบริบทเฉพาะของยุคสมัย  และศิลปะมักเชื่อมโยงกับความรู้เฉพาะของยุคสมัย  และมิติเชิงจริยธรรม เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่  เริ่มต้นเมื่อราว 100 ปีมานี้เอง หลังจากนั้นจึงเกิดศิลปะในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีประวัติศาสตร์  สถาบันดังกล่าวมีพื้นที่เฉพาะของตัวเองผ่านพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลปะ(แกลลอรี่)  มีสถาบันการสอนศิลปะขั้นสูง  เพื่อสืบทอดและเพิ่มเติมสมาชิกใหม่ๆ ทั้งศิลปิน  ภัณฑารักษ์  นักประวัติศาสตร์ศิลปะ  ระบบธุรกิจศิลปะ  ฯลฯ

ในราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  เริ่มเกิดกระแสต่อต้านศิลปะสมัยใหม่ในฐานะสถาบัน  ที่ดูเสมือนเป็นศาสตร์ปิดเฉพาะกลุ่ม  ไม่มีการปรับตัว  ไม่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมที่หลากหลาย  เพราะความเป็นสถาบัน มันกลายเป็นศาสตร์เฉพาะของกลุ่มสนใจเป็นการเฉพาะ  จึงเกิดความเคลื่อนไหวของศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) ตั้งแต่ราวทศวรรษที่ 1970s เป็นต้นมาและพัฒนาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  แนวคิด  Media art, Inter-media, New Media in Art  ก็คือส่วนหนึ่งของกระแสแนวคิดหลังสมัยใหม่นั่นเอง

2). ทำไมประเด็นสื่อศิลปะ หรือ“New media”จึงสำคัญ ? อะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำคัญเหล่านั้น  ในที่นี้จะกล่าวถึงเหตุผลอย่างน้อย 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ

2.1) การปฏิวัติของดิจิตอลเทคโนโลยี : เมื่อราว 20 ปีที่ผ่านมานี้  โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเทคโนโลยี  การเกิดขึ้นของสื่อแบบไฮเปอร์เทค (Hyper-text) ซึ่งโดยปกติ  สื่อที่ผ่านมา ทั้งรูปภาพ (Picture) กราฟิก (Graphic) ข้อความ (Text ) เสียง (Sound) ต่างแยกกันอยู่  แต่ในยุค New media หรือ Hyper-text  สื่อเหล่านี้ถูกทำให้เป็นรหัสดิจิตอลที่มีค่าเป็นกลาง  แล้วแปลค่าเหล่านั้นให้กลายสารสนเทศ (Information) ที่หลากหลายรูปแบบ  เป็นความจริงเสมือน (Virtuality)  ที่ง่ายต่อการส่งต่อแบ่งปันกันทั้งโลก  ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ในลักษณะ Non-linear  เริ่มที่จุดใดก็ได้  ดูกลับไปกลับมาได้   สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของผู้คนได้อย่างง่ายดายทั่วโลก  อิทธิพลของสื่อสารมวลชน หรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ถูกลดการผูกขาดและความสำคัญลง  การเป็นเจ้าของสื่อเกิดขึ้นง่ายดายมากขึ้น เป็นต้น

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีได้สร้างสรรค์รูปแบบความเป็นสังคมใหม่  ตัวอย่างเช่น  กลุ่มเกย์เชียงใหม่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเกย์กรุงเทพฯ นิวยอร์ค์ และลอนดอน ฯลฯ  สามารถทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีอุดมการณ์ แนวคิด รสนิยมร่วมกัน   โดยไม่ต้องขออนุญาตรัฐบาล เป็นสังคมในแบบโลกาภิวัฒน์ เกิดชนชั้นใหม่ ที่ไม่มีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก ที่เรียกว่า  “นิวอีลีต” (New Elite) เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วโลก  ได้รับการศึกษาแบบโลกาภิวัตน์ร่วมกันทั้งโลก   ตัวอย่างศิลปินร่วมสมัย  เรียนรู้จากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่   เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศิลปินนิวยอร์ก  ลอนดอน  สิงคโปร์ และเซียงไฮ ฯลฯ  ได้  แสดงว่ามีความรู้อะไรบางอย่างที่แบ่งปันกันอยู่ทั่วโลก  โดยเฉพาะคนในสังคมเมืองใหญ่  ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจตัวจริงในสังคมร่วมสมัย   ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปะวัฒนธรรม  เป็นกลุ่มชนชั้นกลางใหม่.  ความเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทางสังคมวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไป  ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ศูนย์กลางความเจริญเมืองใหญ่  มีเฉพาะในยุโรปเช่น ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน ฯ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ขยายไปสู่อเมริกา  ปัจจุบันความเป็นศูนย์กลางทางสังคมวัฒนธรรม  ได้ขยายสู่เมืองใหญ่มากขึ้นทั่วโลก  ทั้งในอเมริกาใต้  แอฟริกา เอเชีย เป็นต้น  โลกยุคหลังสมัยใหม่ยอมรับความหลากหลายของวิธีคิดเชิงวัฒนธรรมที่มีความแตก ต่างกันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น   New media ยังสร้างความจริงอีกชนิดหนึ่งอย่างไม่เคยมีมาก่อน เป็นความจริงแบบ  Virtual Reality, การทำให้ความรู้กลายเป็น Information รูปแบบต่างๆ  การกระจายข้อมูลสำเร็จรูปผ่าน Cyber Space  เป็นต้น  ที่กล่าวมาเหล่านี้ ช่วยตอกย้ำว่า  ประเด็น New media คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับกระบวนทัศน์ทางสังคม  ที่มีผลต่อวิถีชีวิตทุกๆ มิติ  รวมทั้งการจัดการศึกษาศิลปะยังต้องมีการปรับตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2 กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ : โลกวิชาการปัจจุบัน ได้ปรับตัวจากยุคสมัยใหม่เข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern).  แนวคิดสมัยใหม่  เชื่อความจริงสากลผ่านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  มีการจัดหมวดหมู่ความรู้เป็นกลุ่มๆ (categorized)  เชื่อในความต่อเนื่องของวิวัฒนาการ  ความก้าวหน้า เหตุผลเชิงประจักษ์  ผลิตแนวคิดในแบบอาณานิคม  รวมทั้งผลิตศิลปะสมัยใหม่ในฐานะสถาบันที่เป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะ  มีประวัติศาสตร์ และหลักปรัชญาของตนเองที่ใช้อ้างอิงคุณค่าจากตัวสถาบันเอง

โลกวิชาการช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวสู่กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่  โดยเฉพาะปรัชญาหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism)  เกิดศาสตร์ที่เรียกว่า”สัญศาสตร์”(Semiotics)ขึ้น ซึ่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอนศิลปะ  ซึ่งทำให้เราเข้าใจภาษาและการสื่อสารความหมายทั้งที่เป็นทางการในสื่อประเภท ต่างๆ ในผลงานศิลปะ และในชีวิตประจำวันผ่านการถอดระหัส  รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายแฝงต่างๆ  (Connotation Level) ของแต่ละสังคมวัฒนธรรม ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ  โดยเฉพาะความหมายที่ซ่อนนัยะต่างๆ เพื่อให้ศิลปินและผู้คนทั้งหลายสามารถเข้าใจสังคมได้ลึกซึ้งมากขึ้น

นอกจาก นั้น สมมุติฐานเกี่ยวกับความจริงคืออะไร ? (Ontology) ก็เปลี่ยนไป  โลกยุคใหม่เราเชื่อว่าความจริงเป็นระบบสัมพัทธภาพที่มีบริบทเฉพาะ  สังคมคือพื้นที่แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่ตายตัว (Symbolic Interactionism)  และการวิเคราะห์สังคมแบบความขัดแย้งเชิงชนชั้นแบบ  Karl Marx  ถูกแทนที่ด้วยแนวคิดการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม อาทิ Michel Foucault  ที่เสนอวิธีการวิเคราะห์สังคมแบบ “วาทกรรมและอำนาจ” (Discourse and Power) อธิบายและวิจารณ์การต่อสู่ทางสังคมเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้คนเป็นกลุ่มๆ  ระหว่างกระแสหลัก กระแสรอง

นอกจากนั้น แนวคิดของ Jacques Derrida ยังทำให้เราเห็นว่ามนุษย์ทุกวันนี้ เข้าใจสรรพสิ่งผ่านการเปรียบเทียบขั้วตรงข้าม (Binary Opposition) เรารู้จักความแข็งเพราะเราเปรียบเทียบกับความอ่อน ความคิดของมนุษย์ทุกวัฒนธรรม (โดยเฉพาะวิชาการตะวันตก) ล้วนถูกขังอยู่กับวิธีคิดแบบขั้วตรงข้าม  จากแนวคิดดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน  เรายอมรับความแตกต่างมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างคือธรรมชาติของอารยธรรมมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้ เอามาไว้ใกล้ตัว และทำให้คนทั้งหลายที่มีความแตกต่างมีที่อยู่ที่ยืน  ซึ่งเป็นอุดมคติของสังคมหลังสมัยใหม่   ก่อให้เกิดการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มเล็กๆ  กลุ่มวัฒนธรรมย่อย เช่นตัวอย่างการศึกษา ประเด็นเพศสภาพ  คนชายขอบ และวิถีวัฒนธรรมยุคหลังอาณานิคม  ฯลฯ

เหล่านี้เป็นตัวอย่างบรรยากาศทางวิชาการที่เปลี่ยนไป และกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาทางมนุษย์ศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปรัชญา รวมทั้งประเด็นสื่อศิลปะ  ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับตัว

2.3 ระเบียบโลกใหม่ทางเศรษฐศาสตร์กิจการเมือง : ความเป็นโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันในโลกมีความเข้มข้นขึ้น  ดังนั้นแต่ละประเทศในโลกต้องมีทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ ที่มีศักยภาพและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Adventage)  ตามแนวคิดของ  Michael  E. Porter โลกยุคหลังสมัยใหม่ ก้าวสู่โลกของการแข่งขันภายใต้กติกา เศรษฐกิจ เสรีนิยมใหม่ ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย  หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ทุนนิยมโลกาภิวัตน์  การแข่งขันในตลาดเสรี เป็นโลกที่เราจะต้องมีความสามารถเฉพาะ (Core Competency)  ต้องรู้ว่าเรามีความสามารถด้านใดที่ผู้อื่นแข่งขันด้วยยาก  เป็นความพิเศษที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระยะยาวจึงได้มา  และความสามารถพิเศษนั้นต้องเป็นความต้องการของสังคม (Customer Value) ตรงกับยุคสมัย  เราต้องมีระบบการจัดการองค์กรที่ดี  ยั่งยืน  มีระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการปรับตัวอย่างรวดเร็ว  เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ตรงกับความต้องการของสังคมแต่ละบริบท  มีการสื่อสารชื่อเสียงและความสามารถขององค์กร ของประเทศอย่างต่อเนื่อง มีความคงเส้นคงวา  เพื่อสร้างชื่อเสียง เครดิตความน่าเชื่อถือหรือ Branding  เพื่อรักษาสมรรถนะการแข่งขันที่ยั่งยืน เป็นต้น

ในวงการการศึกษาขั้นสูงในประเทศโลกที่หนึ่ง  แนวคิดของ Michael  E. Porter ถูก นำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก  มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีขนาดเล็กลง  ปรับตัวเร็วตามยุคสมัย  มีจุดเน้นว่าจะเน้นความสามารถด้านใดที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ   ไม่ซ้ำซ้อนกับคู่แข่ง  เป็นไปได้จริง  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีประเด็นการวิจัยเฉพาะทาง  จัดการเรียนการสอนแบบ Research Lab มีประเด็นการวิจัยชัดเจน  กำหนดโดยองค์กรไม่ใช่ผู้สอนกำหนดเองตามความสนใจส่วนตัว  นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้รู้ในขอบเขตวิชาการที่เกี่ยวเนื่อง ด้านไหน ?   มีการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ภายใต้หัวข้อวิจัยมากยิ่งขึ้น  อาทิ มหาวิทยาลัย  MIT Media Lab, Harvard Design School, University of Chicago เป็นต้น

2.4  การปฏิวัติทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ : มี นักสุนทรียศาสตร์ ยุคหลังสมัยใหม่ 2 ท่านที่น่าสนใจ และน่าจะมีผลโดยตรงต่อประเด็นสื่อศิลปะ คนแรกคือ Arthur C. Danto เขาพูดถึงจุดจบของศิลปะร่วมสมัย (The end of art)  โดยยกตัวอย่างผลงานของ Andy Warhol เขาตั้งคำถามว่า เมื่อวัตถุ ต่างๆ ในชีวิตประจำวันคือศิลปะ (Ordinary Object is Art) ทั้งสองอย่างดูไม่แตกต่างกัน  แล้วความสำคัญของศิลปะอยู่ตรงไหน ?   เขากำลังตั้งคำถามกับความพยายามของศิลปินหลังสมัยใหม่  ที่พยายามทำลายข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่  โดยเชื่อมโยงศิลปะกับเรื่องราวทางวัตถุและมิติทางสังคมต่างๆ รอบตัว

สำหรับผลงานเขียนที่ชื่อ Relational  Aesthetic ของ Nicolas Bourriaud ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1996 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ   เขาชี้ให้เห็นว่า ยุค New Media สร้างสังคมสารสนเทศ  ความง่าย การมีส่วนร่วม การเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านั้นทำให้หลักการศิลปะเปิดกว้างอย่างยิ่ง   หน้าที่ของศิลปินกลายเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมในพื้นที่สาธารณะในมุม มองเล็กๆ    ผู้ชมศิลปะร่วมสรรค์สร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมด้วยตัวเองจากการมาร่วม กิจกรรม  ศิลปะอยู่ในประสบการณ์จริง  เป็นต้น  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือผลงานของศิลปินไทย ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช จะเห็นว่า  ทั้ง 2 ตัวอย่างที่ยกมาในที่นี้  ก็เพื่อตอกย้ำว่า ศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันได้ปรับตัวครั้งใหญ่  ทุกๆ สื่อรอบตัว สามารถนำมาประยุกต์เป็นผลงานหรือกิจกรรมในนามศิลปะได้  และศาสตร์ศิลปะปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกรอบทฤษฏีจากศาสตร์อื่นๆ มาช่วยมองด้วย  เพราะแนวโน้มของศาสตร์ศิลปะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

2.5 ประวัติศาสตร์ศิลปะหลังสมัยใหม่ : จะเห็นว่า  คำถามและความเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ในฐานะสถาบัน  เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านศิลปะแนว Performance Art, Environmental Art, Conceptual Art รวมทั้ง Media Art ด้วย ขอย้ำว่า Media art ไม่ใช่ Mixed media ไม่ใช่เทคนิค Collage หรือเทคนิค Assemblage หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงการเพิ่มสื่อใหม่  เครื่องมือดิจิตอลเทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ๆ เท่านั้น   อันที่จริงแล้วคือการเปลี่ยนแปลงระดับ “วิธีคิด” ทั้งในมิติของเวลา พื้นที่ และบริบท สู่ความเป็น Non-linear   แนวคิดการต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่   ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมน้อยมาก  ดังนั้นสื่อศิลปะในที่นี้อาจใช้ทั้งสื่อดั้งเดิม และ/หรือ สื่อใหม่ก็ได้    เพราะหัวใจของศิลปะร่วมสมัยคือแนวคิดไม่ใช่เรื่องของเทคนิค  หน้าที่ของ”ศิลปิน”ไม่ใช่”ช่างฝีมือ” แต่เป็นนักคิด นักปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรม เรามีประเด็นสำคัญที่จะพูดกับสังคม เรื่องช่างเป็นเรื่องเสริม   เรื่องของ Media art education ได้ขยับขยายไปถึง “วิธีวิทยาของศิลปะ”  ที่เปิดกว้างมากขึ้นตามลำดับ

ศิลปิน ชาวเดนมาร์คกลุ่ม Superflex  (*) น่าจะเป็นตัวอย่างกรณีนี้ได้  พวกเขานำเทคโนโลยีทางการเกษตรเรื่องการทำ Bio-gas   มาทำให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วโลกในฐานะเป็นสื่อกลาง (ศิลปะ ?) เพื่อสร้างการมีส่วนรวม และตั้งคำถามกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการคือผู้ผลิตความหมายเชิงศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ไม่ใช่ศิลปิน  หรือผลงานอีกหนึ่งตัวอย่าง พวกเขาสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนต่างๆ จากทั่วโลก ที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน ได้มีโอกาสสร้างชุมชน Online ขึ้น  ผู้ชมหลายคนมองว่าผลงานของกลุ่ม Superflex  ดูไม่แตกต่างจากกิจกรรมของ NGO เลย  นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าศิลปะร่วมสมัย  เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์  วิธีการ และความเป็นไปได้เชิงรูปแบบศิลปะที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ผู้ชมต้องอาศัยกรอบทฤษฏีจากศาสตร์อื่นๆ  มาช่วยวิเคราะห์ด้วย  นี้คือบรรยากาศศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่   ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของ New media Art ในปัจจุบัน

(*)The Danish artists’ group (Jakob Fenger, Rasmus Nielsen and Bjonstjerne Christiansen) has been working together since 1993 on a series of projects related to economic forces, democratic production conditions and self-organisation. The artists have examined alternative energy production methods and commodity production in Brazil, Thailand and Europe in their projects, which both expose and question the existing economic structures. These artistic activities — as, for example, the on-going project Guarana Power, in which the artists developed a drink together with local farmers who cultivate the caffeine-rich berries of the guarana plant — are not necessarily opposed to commercialism and globalisation, but try instead to render economic structures visible and to establish a new balance.

Superflex describe their projects as tools, as proposals that invite people to actively participate in and communicate the development of experimental models that alter the prevailing economic production conditions. The projects are assisted by experts who bring in their respective special interest, these tools can then be further utilized and modified by their users.

ในงานสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์  เป็นงานประชุมวิชาการด้านสื่อศิลปะโดยตรง  ชื่องาน International Symposium on Electronic Art ครั้งที่ 14  ระหว่าง 25 สิงหาคม – 3 กันยายน  2008 ที่ผ่านมานี้  สามารถสังเกตเห็นแนวคิดที่แตกต่างจากการประชุมครั้งนี้ได้  2 แนวคิด

แนวคิดกลุ่มแรก เชื่อว่านิยาม Media art เป็นเรื่อง Scientific Approach ขั้นสูง  การจะเป็นศิลปินสื่อศิลปะ  จะต้องไปเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งประเทศโลกที่หนึ่งส่วนใหญ่ จะมีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจยุคใหม่  ต้องแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  อาทิประเด็นเรื่อง นาโนเทคโนโลยี  หุ่นยนต์  เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น  เมื่อวิจัยไปได้ระดับหนึ่ง สถาบันวิจัยเหล่านั้นต้องการเปิดตัวความสำเร็จของพวกเขา จึงได้มีการเชื้อเชิญ  ศิลปินสื่อศิลปะมาทำงานร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ฯลฯ ของศูนย์วิจัย  ร่วมกันทำงานเป็นทีมในฐานะโครงการชั่วคราวด้านสื่อศิลปะ  เพื่อสื่อสารประเด็นทางวิชาการใหม่ๆ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน  ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาแรงอย่างมากในประเทศโลกที่หนึ่ง

แนวคิดกลุ่มที่สอง นิยามสื่อศิลปะเน้น “วิธีคิด” ในการทำศิลปะ  เชื่อว่าศิลปินใช้สื่อหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ตาเห็น (Visual Space) อาจเป็นกลิ่น เสียง สัมผัส ฯ  เน้นการรับรู้จากประสบการณ์โดยรวม  (Multiple Senses) มากยิ่งขึ้น และศิลปินพยายามเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ (Multi-disciplines)   เชื่อว่างานศิลปะที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่เป็นวิธีคิดที่สำคัญ  นำเสนอความคิด ความเชื่อ อุดมคติ เป็นประเด็นสำคัญต่อสังคม โดยประยุกต์ใช้สื่อต่างๆ รอบตัวในสังคมร่วมสมัย  รวมทั้ง New media เพื่อที่จะสื่อสารความคิดของตนเองอย่างตรงประเด็น  น่าสนใจต่อผู้คนร่วมสมัย

สรุปในประเด็นที่สอง กล่าวคือ  ทั้ง 5 ปัจจัยที่นำเสนอน่าจะตอบคำถามได้ว่า “ทำไมสื่อศิลปะจึงเป็นประเด็นสำคัญ”

  1. เพราะผู้คนปัจจุบัน  คุ้นเคยกับวิถีชีวิตภายใต้สังคมสารสนเทศ  สื่อแบบ Virtuality  การใช้สื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง เสียง ภาพ ข้อความ  ทั้งสื่อแบบประเพณีและสื่อใหม่
  2. เพราะสังคมร่วมสมัยกลายเป็นสังคมโลกาภิวัตน์มากยิ่งขึ้น  ยอมรับความแตกต่าง  ความหลากหลายทางสังคมมากยิ่งขึ้น ชนชั้นกลางคือนักสร้างสรรค์ Life Style ที่หลากหลาย อีกทั้งเครื่องมือเชิงทฤษฏีในการวิเคราะห์สังคมก็เปลี่ยนแปลงสู่การ วิเคราะห์ “วาทกรรมและอำนาจ”
  3. เพราะการสรรค์สร้างองค์กรปัจจุบันทุกระดับ จะต้องมีตำแหน่งที่แน่นอนว่าตนมีความสามารถทางด้านใด ?  เพื่อให้เป็นประเทศ องค์กรหรือตัวตนที่แข่งขันได้  สามารถสร้างนวัตกรรมให้กับโลก มีคุณค่าและศักดิ์ศรี
  4. เพราะศาสตร์ศิลปะปัจจุบัน  มีแนวโน้มเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางวิชาการ  มีความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น  ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติการ  ทั้ง 5 ปัจจัยนี้ น่าจะยืนยันอย่างชัดเจนว่า  ทำไมสถาบันการศึกษาศิลปะทั้งโลกต้องตื่นตัวในการปรับตัวครั้งใหญ่นี้

3). ความท้าทายของยุคสมัยรอเราอยู่ข้างหน้า

สื่อศิลปะ หรือ New Media  เป็นประเด็นวิชาการที่เปลี่ยนแปลงระดับกระบวนทัศน์ทางสังคม  และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนโดยรวม ทั้งวงการศิลปะและวงการอื่นๆ.  สำหรับวงการศิลปะร่วมสมัย  ขอยกตัวอย่างประเด็นท้าทายในที่นี้ เช่น

วิถีทางการเป็นศิลปินร่วมสมัย หรือศิลปินสื่อศิลปะ  จะต้องมีการปรับตัว  พัฒนาทักษะการประยุกต์ และการผสมผสาน สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสที่หลากหลาย มากกว่าใช้สายตาเท่านั้น    ทักษะการวิเคราะห์สังคมเราต้องยิ่งมีมากขึ้น เพราะระบบสังคมยุคโลกาภิวัฒน์มีความซับซ้อน ถ้าเราไม่รู้ในศาสตร์อื่น ๆ ไม่มีทางที่จะถอดรหัส (Decode) ความซับซ้อนของสังคมร่วมสมัยออก   รวมทั้งการมีทักษะด้านสื่อใหม่ ไม่เช่นนั้นจะตกสมัย  ในขณะที่อนาคตทุกอย่างเป็นระบบดิจิตอล ระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น  Hyper-text เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจ  เพราะนั่นคือวิถีชีวิตร่วมสมัยของทุกๆ คน

ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ สื่อศิลปะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง  ผู้ชมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความหมายทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น  ใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ที่หลากหลาย  ผสมผสานกัน  ผู้ชมเลือกรับประสบการณ์อย่างอิสระ เป็น Non-linear  ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพมีลักษณะเป็นความจริงเสมือน (Virtuality) และสร้างประสบการณ์ร่วมได้ทั้งโลก ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ภัณฑารักษ์สื่อศิลปะ (Curators) จะต้องปรับตัว   การจัดการนิทรรศการแบบสื่อศิลปะ  (New media  Management)  ย่อมมีความสลับซับซ้อน มีรายละเอียด  มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีต่างๆ การใช้งบประมาณ ฯลฯ ที่มีลักษณะเฉพาะของปัญหา.   ศิลปะในยุคหลังสมัยใหม่  เปิดกว้างสู่การใช้พื้นที่สาธารณะทางสังคม  หรือบางนิทรรศการถูกจัดโดยภัณฑารักษ์โดยตรง เป็นต้น

นักประวัติศาสตร์ศิลป์ ต้องมีการปรับตัว ภายใต้วิธีวิทยาการเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยแนวใหม่  ที่เน้นการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงการวิจารณ์  (Critical Discourse Analysis) ไม่เหมือนกับวิธีเขียนประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่  ที่มุ่งเน้นความเป็นเอกเทศของวงการศิลปะ เป็นประวัติศาสตร์ของสไตล์ทางสุนทรียศาสตร์  ในยุค 100 ปีที่แล้ว ที่เรียงลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของสไตล์เฉย ๆ แต่ยุคนี้ได้ลงไปวิเคราะห์กระบวนการความสัมพันธ์เชิงอำนาจของกลุ่มต่าง ๆ ทำให้เราเห็นว่า แนวคิดของศิลปะมีหลากหลาย คุณค่าศิลปะสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา

สถาบันการศึกษาศิลปะขั้นสูง ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ อาทิ จะสร้างนักศึกษาที่มีทักษะทั้งวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างไร ?  เครื่องมือ  วิธีการสอน  พื้นที่ องค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปกว้างขึ้น จัดหมวดหมู่ความรู้ยากขึ้น และจะปรับตัวอย่างไร ?  ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติการควรปรับสัดส่วนอย่างไร ที่ทำให้นักศึกษารู้เท่าทันโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น ?  การจัดการองค์กรที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์การจัดการสมัยใหม่ควรทำอย่างไร ? การเลือกตำแหน่งความสามารถของแต่ละสถาบันซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนทาง สังคม-วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ แต่ละส่วนมีศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวอย่างไร ?   เหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งสิ้น

ประเด็นสุดท้าย

ขอยกตัวอย่าง หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผมมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ อาจารย์มณเฑียร บุญมา (ศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้ว) ที่น่าจะกล่าวได้ว่า เป็นคนแรกๆ ที่ได้ริเริ่มแนวคิดสื่อศิลปะขึ้นที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผมได้สานต่อมาจวบถึงปัจจุบัน  โดยเริ่มจากการพยายามทำความเข้าใจต้นทุนทางสังคม-วัฒนธรรมของเชียงใหม่ก่อน ว่าหลักสูตรที่เชียงใหม่ควรมีตำแหน่ง (Positioning) อย่างไร ?   อาทิเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ หลักสูตรดังกล่าวมีอาจารย์ประจำราว 5 คน ไม่มีงบประมาณมากที่จะจัดซื้อเทคโนโลยีขั้นสูง  ไม่มีศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ เป็นต้น   แล้วอะไรคือ “Positioning”  ที่เราสามารถแข่งขันได้  มีความแตกต่างที่ไม่ฝันจนเกินไป เราจะพัฒนานักศึกษาศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมาอย่างไร  ซึ่งจะสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในยุคหลังสมัยใหม่   เป็นที่ต้องการของสังคมไทยและตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันกับโลกได้

หลักสูตร สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเกิดเมื่อปี 2003 (พ.ศ.2546) โดยเริ่มเปิดหลักสูตรเป็นระดับประกาศนียบัตร และปริญญาโทตามลำดับ  เน้นการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์สื่อ นิเทศศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  การออกแบบ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมร่วมสมัย   หลักสูตรฯ ได้จัดการศึกษาแบบ Research Lab  โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ 4 กลุ่ม โดยมี Research Lab  4  ประเด็นคือ

(ก)    Media art Lab

(ข)    De-sign Lab

(ค)    Informative Culture Lab

(ง)     Media Ethnography  & Visualizing Culture Lab

โดยช่วงเริ่มต้นเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  4 คณะคือ คณะวิจิตรศิลป์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หลักสูตรฯ มีลักษณะเรียนร่วมกัน ไม่แยกศิลปินสื่อ นักออกแบบสื่อ นักนิเทศศาสตร์ หรือนักสังคมศาสตร์สื่อ  เรารับนักศึกษาจบปริญญาตรีทุกสาขา เพราะเชื่อว่า Media and Cultural Study เป็นศาสตร์ที่ช่วยต่อยอดอาชีพต่างๆ  ได้  ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้กรอบวิธีคิด และวิธีวิทยาจากมุมมองหลากหลายศาสตร์  ทั้งวิถีการเป็นศิลปิน วิถีการเป็นนักออกแบบ  การเป็นนักวิชาการด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษา นักจัดการสื่อ เป็นต้น   นักศึกษาจะได้เรียนทฤษฏีพื้นฐานด้านสื่อโดยรวม ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งปรัชญาหลังสมัยใหม่ แนวคิดสังคมศาสตร์  การตลาด นิเทศศาสตร์  การจัดการสารสนเทศ การออกแบบ ศิลปะร่วมสมัย ทักษะด้านสื่อใหม่หลายเทคนิคที่จำเป็น เป็นต้น

ปีสุดท้ายทุกคนต้องเลือกเข้า Research Lab หนึ่งในสี่ข้างต้น  เพื่อพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป  โดยคาดหวังว่า  การทำวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาต้องสะท้อนสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก)   ทักษะการประยุกต์ใช้วิธีวิทยา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้ (Critical Discourse Analysis)   ไม่เพียงสร้างสื่อจากแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ปราศจากทฤษฏี  ต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) มีการนำเสนอวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Methodology – Creative thinking) ที่น่าเชื่อถือ มีเหตุผล  และ

(ข)   ผลงานการค้นคว้าส่วนตัว เพื่อสำเร็จการศึกษาขั้นสูง ซึ่งต้องไม่เพียงเขียนหนังสือเท่านั้น  แต่ต้องสามารถนำเอาประเด็นการวิจัยมาสร้างเป็นสื่อที่น่าสนใจได้  สะท้อนทักษะการแสดงออกทางสุนทรียภาพ (Artistic Expression)  ที่สามารถเลือกใช้สื่อทั้งสื่อดั้งเดิม หรือสื่อใหม่ๆ สะท้อนทักษะอันหลากหลาย(Multiple Senses  & Multiple Disciplines) โดยเราจะไม่ตั้งคำถามก่อนว่า  เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย หรือผลงานออกแบบ  หรือผลงานวิจัยทางสื่อและวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรฯ ค่อนข้างเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางวิชาการอย่างอิสระ  ภายใต้ Brand Idea  ว่า “New Space for Thinking”   เพราะเราเชื่อว่า “ความคิด” คือเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสูงสุด

+++++++++++++++++++++++++++++++++

สัมมนา

คำถาม : มีคำถามจากที่ประชุมว่า ผลงานของ อ.สาครินทร์ เครืออ่อน ปลูกข้าวในนิทรรศการที่ Ducumenta ประเทศเยอรมันครั้งที่พึ่งผ่านมานี้  เป็น New media art หรือไม่ ?

.อุทิศ : ผมขอยกตัวอย่างจากการบรรยายของอาจารย์ท่านหนึ่งจาก MIT Media Lab เธอพึ่งบรรยายเรื่อง Media art ที่เชียงใหม่  ตอนหนึ่งของการบรรยายเธอได้ยกตัวอย่างงานของ มณเฑียร บุญมา ซึ่งใช้เพียงกลิ่นจากสมุนไพรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในผลงาน  โดยที่มณเฑียรไม่ได้ใช้ สื่อใหม่ๆ อะไรเลย เช่น คอมพิวเตอร์ วีดิโอ ฯลฯ แต่เธอกลับนับว่าเป็นผลงานสื่อศิลปะที่เธอประทับใจมาก  จากตัวอย่างนี้ผมเชื่อว่าปัจจุบัน นิยามของสื่อศิลปะคืออะไร ผมคิดว่ามีอย่างน้อย 2 กลุ่ม ที่มีแนวคิดต่างกัน  ดังที่ผมเคยยกตัวอย่างในการประชุมทางวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่าน มา  กล่าวคือ

(ก) กลุ่มแรกเชื่อว่า สื่อศิลปะจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  อาจเป็นเทคโนโลยี อนาล็อก (Analog) และ/หรือ เทคโนโลยีดิจิตอล  ต้องเกี่ยวข้องกับผลงานที่สร้างประสบการณ์จากหลากหลายปราสาทสัมผัส  และมีการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ๆ อย่างชัดเจน  อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นล่าสุดของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมใหม่ๆ  ถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้ ผลงานของอาจารย์ สาครินทร์น่าจะไม่เข้าข่ายเป็นผลงานด้าน สื่อศิลปะ

(ข) ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นิยามว่าเป็นสื่อศิลปะระดับ “วิธีคิด” มุ่งเน้นการใช้สื่อที่สร้างประสบการณ์หลากหลาย  ทั้งใช้สายตา ใช้เสียงประกอบ ใช้กลิ่น สัมผัส การมีส่วนร่วมกับผลงาน เป็นต้น  หรืออาจทำศิลปะที่ไปเชื่อมโยงกับการใช้ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ มาสร้างสรรค์ศิลปะ  สำหรับกรณีของ อ.สาครินทร์  การปลูกข้าวในฐานะศิลปะครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับความรู้ที่มากกว่าศิลปะ หรือความงาม และเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมของชุมชนที่ศิลปินไปทำกิจกรรม  ซึ่งผมเชื่อว่านักวิชาการกลุ่มนี้จะนับผลงาน อ. สาครินทร์ เป็นผลงานสื่อศิลปะแน่นอน

คำถาม : หลักสูตรสื่อศิลปะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่พึ่งนำเสนอหลักสูตรสื่อศิลปะจากประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมานี้  เหมือนหรือต่างอย่างไร ?

.อุทิศ : ผมคิดว่าต่างกันตรงที่หลักสูตรสื่อศิลปะจากประเทศอินโดนีเซียที่พึ่งบรรยาย นี้  เป็นหลักสูตรเฉพาะของศาสตร์ศิลปะ ผสมผสานระหว่าง New Media  Installation Art  and Performance  Art ซึ่งล้วนเป็นปรากฏการณ์ภายในโลกศิลปะร่วมสมัย  แต่หลักสูตรที่เชียงใหม่ ค่อนข้างเน้นการศึกษาแบบสหวิทยาการ  เกี่ยวข้องกับศาสตร์ศิลปะ ศาสตร์การออกแบบ และศาสตร์สื่อและวัฒนธรรมศึกษา  ที่นั้นเราจะเรียนวิชาเชิงทฤษฏีด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษาเป็นพื้นฐานความ รู้  พอขึ้นปีสอง นักศึกษาจึงมีสิทธิเลือกความเชี่ยวชาญพิเศษเป็น 4 แนว  แต่ละแนวต่างมีตำราพื้นฐานคนละกอง  เช่น ถ้าใครเลือกที่จะเป็นศิลปินก็จะเลือก  Media art  Lab ตำราประจำ Lab จะเกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัยโดยตรง และฝึกทักษะด้าน Audio & Vision  ถ้าต้องการเป็นนักออกแบบก็เลือก De-sign Lab ตำราก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการ  การตลาด การสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์  การออกแบบในบริบทอุตสาหกรรม ศิลปะร่วมสมัย  และจะฝึกทักษะด้านการจัดการ การวางแผน รวมทั้งการออกแบบขั้นสูง เป็นต้น  หรือถ้าต้องการเป็นนักทฤษฏีก็จะเลือก )  Media Ethnography & Visualizing Culture Lab ก็จะมุ่งเน้นการอ่านทฤษฏีอย่าง ลึกระดับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษจากต้นฉบับ และฝึกทักษะการเขียนหนังสือ และนำเสนอประเด็นการวิจัยเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เป็นต้น   หรือต้องการเป็นนักสารสนเทศ  ก็จะเลือก Informative Culture Lab ก็จะเรียนการจัดการสารสนเทศ และทักษะการออกแบบ Web site &  Interactive  ขั้นสูง  ซึ่งแต่ละ Lab ก็สอนคนละแนว

กล่าวได้ว่า  เราพยายามจะสร้างบรรยากาศการศึกษาแบบสหวิทยาการ  นำกรอบทฤษฏี และวิธีวิทยาของศิลปะ การออกแบบ และสื่อมาศึกษาร่วมกัน  เพื่อสร้างบุคลิกใหม่ๆ ของนักศึกษาที่มีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น  ปรับตัวรวดเร็วให้สัมพันธ์กับกระบวนทัศน์ทางสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ได้ดี  และทำงานกับคนอื่นๆ ในฐานะทีมได้  ที่เล่ามาทั้งหมด น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็นว่า จุดยืนของหลักสูตรและความคาดหวังในการผลิตบัณฑิตของประเทศอินโดนีเซียและที่ เชียงใหม่  มีความเชื่อที่แตกต่างกันบางประการ

คำถาม : ทำไมจึงอ้างถึงแนวคิดหลังสมัยใหม่บ่อยครั้ง   ที่เมืองไทยมียุคนี้ด้วยหรือ  ? ในต่างประเทศเขาเลิกพูดถึงแล้ว ?

.อุทิศ : ผมไม่เห็นด้วยที่เชื่อว่า แนวคิด “หลังสมัยใหม่” เป็นเพียงแนวคิดแฟชั่นที่นิยมชั่วคราวแล้วหายไป จาก ประสบการณ์ในฐานะนักวิชาการคนหนึ่ง ผมยังคงเห็นตำราทั้งทางสังคมศาสตร์  สื่อและวัฒนธรรมศึกษา  ศาสตร์การออกแบบ  และศิลปะร่วมสมัย  ต่างยังคงถกเถียงประเด็น “หลังสมัยใหม่” อย่างต่อเนื่องจวบถึงปัจจุบัน  ทั้งในระดับข้อโต้แย้งเชิงทฤษฏี  หรือระดับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระดับปริญญาเอกทั่วโลก  แนวคิดความสมัยใหม่ (Modernity) หรือแนวคิดหลังสมัยใหม่  ไม่ใช่แนวคิดของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ไม่ใช่เพียงมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก อาทิ ยุโรป อเมริกา เท่านั้น  แต่มันเป็นแนวคิดที่มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกาภิวัต น์ร่วมสมัยทั่วโลก  กระบวนการปรับตัวจากสังคมยุคสมัยใหม่ (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา)  สู่กระบวนทัศน์ทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ยุคหลังสมัยใหม่  ซึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนในช่วงราว 50 ปีที่ผ่านมา  ทั้งแนวคิดเชิงทฤษฏีระดับภาวะวิทยา (Ontology) ญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวิทยา (Methodology)  รวมทั้งระดับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนจากทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นผมเชื่อว่า  แม้เรากำลังถกกันในประเด็นการออกแบบหลักสูตรสื่อศิลปะที่ประเทศไทย  แต่อิทธิพลจากแนวคิดเชิงทฤษฏีต่างๆ  เกี่ยวกับสังคมหลังสมัยใหม่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้เด็ด ขาด

คำถาม : สื่อศิลปะน่าจะตอบโจทย์ศิลปะในปัจจุบันนี้ได้ แล้วสถาบันการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาดั่งเดิมทั้งหลายจะมีท่าทีอย่างไร อาทิหลักสูตรจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสื่อเก่า จะต้องมีหลักสูตรเหล่านี้อีกไหม ?

.อุทิศ : ผมขอเสริมตรงที่ อ.ปัญญายืนยันว่า อย่าไปหลงใหลกับประเด็นด้านเทคนิคของโลกศิลปะมากนัก เพราะไม่ใช่แก่นสาระหลักของการเป็นศิลปิน กล่าวได้ว่า Media ที่โลกมนุษย์รู้จักอย่างแรกสุดก็คือ การพูด (Oral Culture)  มีมากว่าหมื่นๆ ปีแล้ว ทุกวันนี้เราก็ยังใช้การพูดในฐานะสื่อชนิดหนึ่งที่ถูกใช้ในวงการศิลปะอยู่ เลย หลังจากนั้นมนุษย์เริ่มประดิษฐ์การเขียน (Manuscript  Culture) ขึ้นมา เริ่มจากวัฒนธรรมเมโสโปเมเมีย กรีก จีน ฯ และเผยแพร่ไปทั่วโลก  เมื่อเกิด Media การเขียนขึ้นมาก็ทรงอิทธิพลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย  แต่ทุกวันนี้เราก็ยังคงใช้การเขียนในฐานะสื่อทางศิลปะอยู่  ต่อมามนุษย์เริ่มคิดเครื่องพิมพ์อัตโนมัติขึ้น (Print Culture)  ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่มาก  สร้างวัฒนธรรมการเห็น  (Visual Culture) รัฐชาติ  ความรู้ที่มีมาตรฐานภายใต้วิธีคิดวิทยาศาสตร์  เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดคริสต์ศาสนานิกายโปแตสแต้นท์  (ทุกคนเข้าถึงพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้ผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือ)  ปัจจุบันเราก็ยังคงใช้เป็นสื่อทางศิลปะอยู่   ต่อมาราวต้นคริศต์ศตวรรษที่ 20  เกิดวัฒนธรรมอิเลคโทนิค (Electronic Culture) วิทยุ โทรทัศน์  แผ่นเสียง ฯ และล่าสุดเกิดเทคโนโลยีดิจิตอล  New media แน่นอนที่สุด วงการศิลปะก็คงต้องปรับตัว  แต่ผมยืนยันว่า มันก็เป็นเพียงสื่ออีกชนิดหนึ่งที่เพิ่มเติมเพื่อให้ศิลปินได้แสดงออก  มีความหลากหลายในทางเลือกการใช้สื่อ ผสมผสานสื่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ใช้ปราสาทสัมผัสที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า  การเป็นศิลปินหน้าที่ของเรา คือแสวงหาแนวคิดและความเชื่อบางอย่างที่สำคัญสำหรับจุดยืนส่วนตัว  และสำคัญสำหรับสังคม  และต้องการจะสื่อสารให้ผู้คนร่วมสมัยได้รับรู้  เป็นปฏิบัติการเชิงทฤษฏีผ่านผลงานสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆ  หน้าที่ของศิลปินคือส่ง Message ที่สำคัญ  เป็นประเด็นสาธารณะที่ผู้คนในสังคมมีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก  เริ่มจากประเด็นแนวคิดส่วนตัว  ถ้ามันสำคัญมันก็จะพัฒนาความสำคัญไปสู่ระดับสากลต่อไป

ผมขอยกตัวอย่างผลงานศิลปะของ โจเซฟ บอยส์ (Josept Beuys) ศิลปิน ชาวเยอรมันที่ทำศิลปะเกี่ยวข้องกับสำนึกเรื่องความเจ็บปวดของคนเยอรมัน ที่ก่อสงครามโลกครั้งที่ 2 และต้องการสะท้อนปัญหาของมนุษยชาติที่หันหลังให้กับแนวคิด และอุดมคติการเห็นสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันเป็น “องค์รวม”  จากระดับรูปธรรมถึงระดับนามธรรม    เขาปฏิบัติการเชิงแนวคิดและความเชื่อส่วนตัวอย่างต่อเนื่องทั้งชีวิต ผ่านรูปแบบ และเทคนิคของศิลปะที่หลากหลาย  ทั้งสื่อวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง การแสดง ฯลฯ ตามกาลเทศะที่เขาเห็นว่าเหมาะสม  โดยไม่ติดยึดความเป็นช่าง  ผมเห็นว่า  ความสำคัญของการเป็นศิลปินร่วมสมัย หรือศิลปินสื่อศิลปะ มันเริ่มจากประเด็นปัญหาท้องถิ่นที่มีผลจากโลกาภิวัตน์  เป็นแนวคิดและความเชื่อส่วนบุคคล  จากนั้นศิลปินก็ยืนยันแนวคิดส่วนตัวของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ และเรียนรู้จากการตอบรับของสังคม  เพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่สำคัญต่อมา  ผมเชื่อว่า ศิลปินเพียงต้องการสื่อสาร Message ที่เขาเชื่อ การจะใช้  Old Media หรือ New Media อะไร ? อย่างไร ? น่าจะเป็นประเด็นรองที่ช่วยสนับสนุน Message ที่สำคัญนั้นๆ มากกว่า

ปีกาสโซ ก็เป็นศิลปินที่ทดลองรูปแบบ เทคนิคมากมาย ทั้ง วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และแม้แต่สื่อศิลปะ   ในช่วงท้ายชีวิตอีกด้วย  แต่ความสำคัญ  ความยิ่งใหญ่ของปีกาสโซคือ “วิธีคิด” การสร้างสุนทรียศาสตร์แบบ Multi-perspectives ที่ปฏิวัติศาสตร์ศิลปะในช่วงเวลานั้น  ที่ติดยึดกับสุนทรียภาพแบบ Single-perspective การเห็น จากหลาย ๆ มุม ซึ่งเป็นตัวแทนของ Perception แบบใหม่ ๆ ของยุคสมัย  กล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ศิลปะคือประวัติศาสตร์ของแนวคิด  ไม่ใช้ประวัติศาสตร์ของเทคนิคศิลปะ

หรืออีกตัวอย่างที่ผมเจอในชีวิตจริงคือศิลปินไทยที่ค่อนข้างประสบความ สำเร็จ ฤกษ์ฤทธิ์ ติระวนิช  คนส่วนใหญ่รู้จักผลงาน “ผัดไท” ในแกลลอรีที่นิวยอร์ก  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเกิดสุนทรียศาสตร์แนว Relational  Aesthetic ต่อมา  ปัจจุบันเขาก็ยังคงทดลองรูปแบบ เทคนิคต่างๆ มากมาย ทั้ง Old Media หรือ New Media ตามความเหมาะสมกับสถานที่และเวลาในแต่ละแห่ง   ผมสังเกตเห็นว่า ศิลปินที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่   พวกเขาไม่ได้สนใจว่าพวกเขาเป็นจิตรกร หรือ ศิลปินสื่อศิลปะ หรือไม่ ?  พวกเขาเพียงกำลังสื่อสาร Message จากแนวคิดและความเชื่อที่พวกเขาเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และ/หรือ สังคมในปัจจุบันให้ดีขึ้นเท่านั้น

การสัมมนาการวิชาการนานาชาติประเด็น “สื่อศิลปะกับการศึกษาขั้นสูง” ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร นครปฐม วันที่ 3 สิงหาคม 2008

ขอขอบคุณ อ.ทัศนัย เศรษฐเสรี  ที่ได้ให้คำแนะนำทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรยายครั้งนี้

 


เชียงใหม่นาว! chiangmaiNOW!

เชียงใหม่นาว! chiangmaiNOW!

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน – วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ นาว! คือนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่คัดเลือกศิลปินนักวัฒนธรรมจากเมืองเชียงใหม่ จำนวน 13 ท่าน มาร่วมแสดงผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2554 – 18 มิถุนายน 2554
“ศิลปะ ร่วมสมัยมิใช่ศิลปะสำเร็จรูป ดาษดื่นหรือดองแช่ แต่คือการแสดงให้เห็นกระบวนการ ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยน และ การทดลอง ที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ระหว่างผู้คนในสังคม ซึ่งแทรกอยู่ในทุกๆ ร่องรอยของชีวิตและสะท้อนสู่พรมแดนวัฒนธรรมของผู้คนร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีทางของวิถีชีวิต”
เมื่อ เรามองเข้าไปในเมืองอย่างเชียงใหม่ เราจะพบว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมอันผสานมนต์เสน่ห์ คือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั้นและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่นั้น
ตั้ง แต่ปีพ.ศ.2536 มีความพยายามของกลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้า(นำโดยคุณอุทิศ อติมานะ) ที่ต้องการจะแสวงหาวิธีการแสดงออกทางศิลปะนอกเหนือข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในเรื่องสถานที่การแสดงงานและรูปแบบผลงานศิลปะ เพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างผู้คนในสังคมกับผลงานศิลปะ เป็นความพยายามนำศิลปะไปปฏิบัติการในพื้นที่สาธารณะ เป็นครั้งแรก
โครงการ ศิลปะสาธารณะเชียงใหม่จัดวางสังคม(1st ChiangMai Social Installation 1993) เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้าที่ประกาศให้ วัด สุสาน ถนน สะพาน บ้าน ตลาด ร้านค้า ฯลฯ ทุกๆที่สามารถเป็นพื้นที่ทางกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมได้ แนวคิดการทำงานของโครงการเชียงใหม่จัดวางสังคมนี้ สะท้อนคำวิพากษ์ต่อแนวคิดปัจเจกนิยมของอาชีพศิลปิน ในขณะที่แนวคิดของโครงการนี้ทำให้เกิดการกัดเซาะหลักความเชื่อที่สำคัญใน ประเพณีการทำงานศิลปะซึ่งเป็นมรดกจากวัฒนธรรมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ผ่าน“บัญญัติการจัดองค์ประกอบภายใต้หลักเอกภาพ”(Principles of Unity an Composition) ทั้งรูปแบบการปกครองโดยตรง และความเชื่อในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย
วิธี คิดในโครงงานจัดวางสังคมถูกเรียกว่า“แนวคิดวัฒนธรรมนิยม”(Culturalism) ที่เห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของคนในกลุ่มต่างๆในโครงสร้าง ที่ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะปรับตัวได้(Organic Structure) ซึ่งบางครั้งเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเอง และจากจุดตัดของความหลากหลายนี้ ศิลปะจึงจะมีสาระที่เอื้อต่อชีวิต และต่อสังคม
โครงการ ศิลปะสาธารณะเชียงใหม่จัดวางสังคม ได้จัดการแสดงงานศิลปะตามพื้นที่สาธารณะบริเวณต่างๆของเมือง มีการแสดงความคิดที่หลากหลาย โดยมีการเชิญนักวิชาการ ศิลปิน และนักคิดสำคัญของไทยในขณะนั้นมาเสวนาถึง ความเป็นไปของการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทำให้โครงการนี้เป็นสัญลักษณ์ทางความคิดที่ก้าวหน้า และ แสดงถึงความพยายามของกลุ่มศิลปินในการขยายพื้นที่ความคิดทางศิลปะไม่ให้ จำกัดอยู่ในวงแคบ โครงการศิลปะสาธารณะเชียงใหม่จัดวางสังคม จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่นำเสนอพื้นที่ทางความคิดเพื่อนิยามความหมายใหม่ทาง ศิลปะ และในฐานะสื่อเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมและศิลปะอย่าง ไม่แบ่งแยก
จาก การเกิดขึ้นของโครงการ “เชียงใหม่จัดวางสังคม” ได้กลายเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ส่งอิทธิพลต่อความคิดของศิลปินและนัก วัฒนธรรมในรุ่นต่อๆมา ด้วยที่ตั้งและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน เมืองเชียงใหม่จึงมีปัจจัยทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ที่มีความสลับซับซ้อน เหมาะกับการเป็นฐานของกลุ่มองค์กรอิสระ ศิลปิน และนักวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นทั้งคนท้องถิ่นหรือย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นเป้าหมายในการสำรวจ วิจัย แก้ปัญหา ที่หลากหลายด้วยวิธีคิดที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อแสดงผลงานศิลปะโดยไม่พึ่งพาสถาบัน การประยุกต์ใช้สื่อนำเสนอรูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้คน รวมถึงการสร้างวิถีชีวิตทางเลือกที่ตอบรับหรือสะท้อนความเป็นไปของสังคมด้วย วิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นต้นแบบ วิธีคิดของศิลปินนักวัฒนธรรมร่วมสมัยในเมืองเชียงใหม่ ณ ปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญหน้า กับความท้าทายในเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เชียงใหม่ นาว! เป็นนิทรรศการที่ต้องการแสดงให้เห็นกระบวนการ ประสบการณ์ กิจกรรม และ การทดลอง ทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจริง และ กำลังดำเนินอยู่ ด้วยการนำเสนอผลงานของนักกิจกรรมทางวัฒนธรรมในฐานะศิลปินร่วมสมัย
เชียงใหม่ นาว! เริ่มจากการเฝ้ามองสิ่งที่เป็นอยู่ ก่อนเติมเครื่องหมายคำถามต่อท้าย  “ศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง? ไปถึงไหนแล้ว?”
“เรา สนใจสิ่งที่ดำเนินอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่จบไปแล้วหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงใช้คำว่า “นาว!” ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับเวลา และ สภาวะร่วมสมัย” คำว่า “ปัจจุบันขณะ” หรือที่เราใช้ให้ฟังดูทันสมัยมากขึ้นว่า “นาว!” เป็นคำที่มีแรงกดดันอยู่ เพราะคำนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำว่า “นาว!” อ้างถึงเวลาเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น “นาว!” ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) แสดงปริวิตกต่อสถานการณ์ที่สังคมของเรากำลังเผชิญหน้าเราต้องการหยุด ตั้งหลัก เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจร่วมกัน
เชียงใหม่ นาว! ไม่ได้นำเสนอนิทรรศการโครงการทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด หรือ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่นำเสนอ กระบวนการของความพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องทางความคิด ที่สลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากผลทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมถึงเรื่องการเมือง ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
การ พยายามทำความเข้าใจเพื่อยอมรับ และตระหนักแน่นในความแตกต่างทางความคิดนั้น เป็นจุดเริ่มต้นและหมุดหมายสำคัญที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้อย่าง ผสานสุข
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
22 มกราคม 2554
รายชื่อศิลปินนักวัฒนธรรมที่เข้าร่วมนิทรรศการ ประกอบไปด้วย
-ชมรมชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
-บริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหาย
-สตูดิโอ มาลาเต
-คุณบดินทร์ เทพรัตน์
-คุณอุดม แต้พานิช
-มูลนิธิที่นา
-คำเปิง
-พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31
-พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธ์
-ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
-ร้านเล่า
-คุณจุลพร นันทพานิช
-แรบบิทฮู๊ด สตูดิโอ