เสวนา “สื่อออนไลน์: Born To Be Democracy”

มีหลายพาสนะครับ

ฟังแยกคนก็ได้ ทางนี้ http://www.matichon.co.th/mtc-flv-window.php?newsid=1295612144

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s